Wat is quidditch?

Quidditch (afgeleid van de fictieve sport Zwerkbal) is een gemengde sport die zich misschien het beste laat omschrijven als een combinatie van handbal, rugby en trefbal. Een relatief jonge sport die in 2005 in de Verenigde Staten ontstond maar inmiddels door meer dan duizend teams over de hele wereld wordt gespeeld. In Nederland zijn de eerste teams begin 2014 ontstaan. Quidditch is een erg levendig en uitdagend spel omdat er meerdere elementen tegelijkertijd door elkaar lopen op het veld. Tackelen mag, en tactisch inzicht is een vereiste!

Spelregels

Op het eerste gezicht lijkt quidditch misschien een beetje chaotisch, maar in het kort komt het hier op neer:

  • Een quidditchteam bestaat uit zeven spelers, die gedurende het spel ten alle tijden een bezem tussen hun benen geklemd moeten hebben. Zij nemen het tegen elkaar op op een ovaalvorming veld met drie doelpalen (ookwel hoops genoemd) aan elke zijde.
  • De chasers proberen met de quaffle (een licht opgeblazen volleybal) door deze ringen te scoren en verdienen daar dan tien punten voor. Elk team heeft een keeper die dit probeert tegen te houden (zie ook figuur hiernaast).
  • Daarnaast zijn er per team twee beaters die bludgers (trefballen) gebruiken om mensen af te gooien en om zo het spel te verstoren. Elke speler die geraakt wordt is tijdelijk uit het spel en moet eerst terug rennen naar hun hoops voordat ze weer mee kunnen doen.
  • Tenslotte heeft elk team een seeker die als taak heeft om de snitch, een tennisbal, te pakken. De snitch runner is een neutrale, in het geel geklede speler, die de tennisbal in een sok aan hun kleding heeft bevestigd. Deze snitch komt er na 17 minuten in, waarna op 18 minuten de seekers erbij komen. Wanneer de seeker deze snitch weet te bemachtigen krijgt zijn of haar team dertig punten en betekent dat het einde van het spel. Het team met de meeste punten wint!

Zie voor meer informatie over het regelsysteem deze pagina.

Gender Rule

Naast het tactische karakter van de sport biedt quidditch haar spelers een hechte community die openstaat voor leden van allerlei verschillende achtergronden. Vanwege haar achtergrond in de literatuur kent quidditch een gemengde aanhang, van Potterheads tot atleten.

Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke aspecten van de sport. Zo is in het regelboek de ‘four maximum rule’, ook wel ‘gender rule’ opgenomen.

A quidditch game allows each team to have a maximum of four players who identify as the same gender in active play on the field at the same time. […] The gender that a player identifies with is considered to be that player’s gender.

– IQA Rulebook 2016-2018

Quidditch, en daarmee ook QNL, erkent dat niet iedereen zich identificeert als ofwel man of vrouw, of binnen het binaire gendersysteem valt. We verwelkomen spelers van alle identiteiten en genders binnen onze organisatie en competitie.