Over Ons

Quidditch Nederland (QNL) is een nonprofit die functioneert als de nationale sportbond van de sport quidditch in Nederland. Quidditch is een fast-paced en competitieve sport, zowel mixed-gender als full-contact, die het makkelijkst te omschrijven is als een combinatie van rugby, handbal, en trefbal. De sport wordt gespeeld door duizenden sporters over de hele wereld. Zie ook de pagina Quidditch.

QNL’s hoofddoel is de development en advancement van quidditch in Nederland, door het aanbieden van informatie en ondersteuning aan haar leden, de officiële onderverenigingen en quidditch-spelers, en het promoten van de sport in het algemeen binnen Nederland.

Daarnaast is QNL verantwoordelijk voor de organisatie van toernooien en competitie binnen Nederland (zoals de Dutch Quidditch Cup en Dutch Quidditch League), de communicatie met de nationale sportbonden van quidditch in andere landen, en de communicatie met internationale organisaties zoals de International Quidditch Association (IQA).

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van QNL valt op twee manieren op te delen. De eerste is het verschil in functie-type: bestuursleden en vrijwilligers.

QNL kan echter ook worden opgedeeld per functie: het secretariaat, en de verschillende afdelingen.

Het secretariaat bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, en secretaris.

De afdeling Gameplay bestaat uit de Gameplay Director, en vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor zaken zoals scheidsrechters, snitches, wedstrijden, en het nationaal team.

De afdeling Lidmaatschap bestaat uit de Lidmaatschaps Director, en vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor zaken zoals expansion.

De afdeling Public Relations bestaat uit de PR Director, en vrijwilligers verantwoordelijk voor zaken zoals de website, social media, contact met de media, en merchandise & marketing.

De voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, Gameplay Director, Lidmaatschaps Director, en PR Director vormen samen het QNL bestuur. Zij worden per seizoen door de QNL leden verkozen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Vrijwilligers kunnen op ieder moment door het bestuur benoemd worden, tenzij anders aangegeven in een reglement.

Verder kan het bestuur of de algemene ledenvergadering besluiten tijdelijke of full-time commissies op te richten, die specifieke taken op zich nemen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld commissies die de organisatie van een toernooi op zich nemen.