De Dutch Quidditch League

Sûnt it seizoen 2016-2017 organisearret QNL neist selsstannige toernoaien ek in seizoenskompetysje. Op dit stuit is de maitydskompetysje fan 2018 krekt ôfrûn. De folgjende kompetysje start yn it nije seizoen, om septimber hinne.

 

Kompetysje op dit stuit

De maitydskompetysje fan 2018 is krekt ôfrûn en is wûn troch de Rotterdam Ravens. Op de lêste kompetysjedei hawwe sy har winst behelje kinnen oer de runners-up en nijkommers de Twentse Thestrals.

Spesifikere ynformaasje oer de útslaggen fan ’e maitydskompetysje sille sa gau as mooglik online komme.

Rotterdam Ravens fiere har earste plak yn ’e maitydskompetysje 2018 – Foto troch Bruggeling Quidditch Photography

Eardere seizoenen

De maitydskompetysje is yn 2017 wûn troch de Dom Tower Dementors.

De hjerstkompetysje fan 2017 is troch de North Sea Nargles wûn. Spesifikere ynformaasje oer de útslaggen fan ’e hjerstkompetysje binne hjir te finen.