Statuten & Reglementen

Statuten

Statuten Quidditch Nederland

Deze statuten zijn voorwaardelijk goedgekeurd door de teams. Ze zijn alleen niet rechtsgeldig omdat ze nog officieel goedgekeurd moeten worden door een notaris.

Reglementen

Huishoudelijk Reglement
QNL werkt momenteel nog aan haar Huishoudelijk Reglement. Voor meer informatie kunnen leden contact opnemen met hun team, of mailen naar bestuur@quidditchnederland.nl