Statuten & Reglementen

Statuten

Statuten Quidditch Nederland 

Deze statuten zijn voorwaardelijk goedgekeurd door de teams. Ze zijn alleen niet rechtsgeldig omdat ze nog officieel goedgekeurd moeten worden door een notaris.

Reglementen

Huishoudelijk Reglement
QNL werkt momenteel nog aan haar Huishoudelijk Reglement. Voor meer informatie kunnen leden contact opnemen met hun team, of mailen naar bestuur[at]quidditchnederland.nl
Sommige delen van het HR bestaan momenteel als losstaande reglementen. Deze zijn hieronder te vinden:

Fondsen

QNL heeft een aantal fondsen opgericht, waaruit leden geld kunnen aanvragen voor specifieke doeleinden. Hieronder is informatie te vinden over de huidige fondsen, en de aanvraagformulieren hiervoor: