Statuten & Reglementen

Statuten

QNL werkt momenteel nog aan haar Statuten. Voor meer informatie kunnen leden contact opnemen met hun team, of mailen naar bestuur[at]quidditchnederland.nl

Reglementen

Huishoudelijk Reglement
QNL werkt momenteel nog aan haar Huishoudelijk Reglement. Voor meer informatie kunnen leden contact opnemen met hun team, of mailen naar bestuur[at]quidditchnederland.nl
Sommige delen van het HR bestaan momenteel als losstaande reglementen. Deze zijn hieronder te vinden.

Lidmaatschapsbeleid 2016-2017

Jerseybeleid

Logobeleid

Betalingsbeleid