Notulen

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert twee-wekelijks over een verscheidenheid aan zaken gerelateerd aan zowel quidditch in Nederland als daarbuiten. In het kader van openheid stelt het QNL bestuur de notulen van deze vergaderingen ter beschikking.

Notulen met betrekking tot vertrouwelijke informatie – zoals informatie vanuit andere (quidditch) organisaties en persoonlijke informatie – zijn ingekort of verwijderd voor publicatie.

Voor notulen van vergaderingen van vorige seizoenen kan worden gemaild naar bestuur[at]quidditchnederland.nl.

Algemene Ledenvergaderingen

Tenminste éénmaal per jaar komen de (vertegenwoordigers van) QNL leden bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). De notulen en documenten van deze vergaderingen zijn hier te vinden.

Notulen met betrekking tot vertrouwelijke informatie – zoals informatie vanuit andere (quidditch) organisaties en persoonlijke informatie – zijn ingekort of verwijderd voor publicatie.

Notulen ALV 21 augustus 2017:

Voor notulen van vergaderingen van vorige seizoenen kan worden gemaild naar bestuur[at]quidditchnederland.nl.