Notulen

Algemene Ledenvergaderingen

Tenminste éénmaal per jaar komen de (vertegenwoordigers van) QNL leden bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). De notulen en documenten van deze vergaderingen zijn hier te vinden.

Notulen met betrekking tot vertrouwelijke informatie – zoals informatie vanuit andere (quidditch) organisaties, persoonlijke informatie, etc – zijn ingekort of verwijdert voor publicatie.

Documenten ALV 9 juli 2016:
Notulen ALV 06-09-2016
Financial Report 2015-2016 (incl 2014-2015 data)
Begroting QNL 2016-2017
Plans and Goals 2016-2017 (Engels)
Constitution Process (Engels)

Voor notulen van vergaderingen van vorige seizoenen kan worden gemaild naar bestuur[at]quidditchnederland.nl

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert wekelijks over een verscheidenheid aan zaken gerelateerd aan zowel quidditch in Nederland als daarbuiten. In het kader van openheid stelt het QNL bestuur de notulen van deze vergaderingen ter beschikking.

Notulen met betrekking tot vertrouwelijke informatie – zoals informatie vanuit andere (quidditch) organisaties, persoonlijke informatie, etc – zijn ingekort of verwijdert voor publicatie.

08. QNL Board Minutes 21.02.2017
09. QNL Board Minutes 28.02.2017
10. QNL Board Minutes 14.03.2017
11. QNL Board Minutes 21.04.2017
12. QNL Board Minutes 04.04.2017
13. QNL Board Minutes 11.04.2017
14. QNL Board Minutes 18.04.2017

Voor notulen van vergaderingen van vorige seizoenen kan worden gemaild naar bestuur[at]quidditchnederland.nl