Notulen

Seizoensplan 2017-2018

Aan het einde van ieder seizoen stelt QNL een seizoensplan op met concrete doelen voor het aankomende seizoen. Het seizoensplan for 2017-2018 kun je hier vinden: Strategic Plan 2017-2018. Voor seizoensplannen van vorige seizoenen kan worden gemaild naar bestuur@quidditchnederland.nl.

Winter feedback

In december 2017 heeft het bestuur een feedback formulier verspreid om te peilen wat de spelers
van QNL vinden van het bestuur en haar werkzaamheden dit seizoen. Hier kun je de samenvatting en reflectie van het bestuur op deze feedback vinden.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert twee-wekelijks over een verscheidenheid aan zaken gerelateerd aan zowel quidditch in Nederland als daarbuiten. In het kader van openheid stelt het QNL bestuur de notulen van deze vergaderingen ter beschikking.

Notulen met betrekking tot vertrouwelijke informatie – zoals informatie vanuit andere (quidditch) organisaties en persoonlijke informatie – zijn ingekort of verwijderd voor publicatie.

Notulen 2017 – 2018

Notulen 2018 – 2019

Voor notulen van vergaderingen van vorige seizoenen kan worden gemaild naar bestuur@quidditchnederland.nl.

(UPDATE) Er wordt per week elke dinsdag vergaderd door het bestuur van QNL, voor verdere vragen, neem contact op met genoemde mailadressen.

Algemene Ledenvergaderingen

Tenminste éénmaal per jaar komen de (vertegenwoordigers van) QNL leden bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). De notulen en documenten van deze vergaderingen zijn hier te vinden.

Notulen met betrekking tot vertrouwelijke informatie – zoals informatie vanuit andere (quidditch) organisaties en persoonlijke informatie – zijn ingekort of verwijderd voor publicatie.

Notulen ALV 21 augustus 2017:

Voor notulen van vergaderingen van vorige seizoenen kan worden gemaild naar bestuur@quidditchnederland.nl.