Notulen

Algemene Ledenvergaderingen

Tenminste éénmaal per jaar komen de (vertegenwoordigers van) QNL leden bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). De notulen en documenten van deze vergaderingen zijn hier te vinden.

Notulen met betrekking tot vertrouwelijke informatie – zoals informatie vanuit andere (quidditch) organisaties, persoonlijke informatie, etc – zijn ingekort of verwijdert voor publicatie.

Documenten ALV 9 juli 2016:

Voor notulen van vergaderingen van vorige seizoenen kan worden gemaild naar bestuur[at]quidditchnederland.nl.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert twee-wekelijks over een verscheidenheid aan zaken gerelateerd aan zowel quidditch in Nederland als daarbuiten. In het kader van openheid stelt het QNL bestuur de notulen van deze vergaderingen ter beschikking.

Notulen met betrekking tot vertrouwelijke informatie – zoals informatie vanuit andere (quidditch) organisaties, persoonlijke informatie, etc – zijn ingekort of verwijdert voor publicatie.

  • 22. QNL Board Minutes 12.09.2017 (Nog te publiceren)
  • 23. QNL Board Minutes 26.09.2017 (Nog te publiceren)
  • 24. QNL Board Minutes 17.10.2017 (Nog te publiceren)
  • 25. QNL Board Minutes 24.10.2017 (Nog te publiceren)
  • 26. QNL Board Minutes 07.11.2017 (Nog te publiceren)

Voor notulen van vergaderingen van vorige seizoenen kan worden gemaild naar bestuur[at]quidditchnederland.nl.