Notulen

Algemene Ledenvergaderingen

Tenminste éénmaal per jaar komen de (vertegenwoordigers van) QNL leden bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). De notulen en documenten van deze vergaderingen zijn hier te vinden.

Notulen met betrekking tot vertrouwelijke informatie – zoals informatie vanuit andere (quidditch) organisaties en persoonlijke informatie – zijn ingekort of verwijderd voor publicatie.

Notulen ALV 21 augustus 2017:

Voor notulen van vergaderingen van vorige seizoenen kan worden gemaild naar bestuur@quidditchnederland.nl.

NB. Het bestuur is zich er van bewust dat er notulen missen op de site. Er wordt aan gewerkt deze zo snel mogelijk te publiceren.

Beleidsplannen

Er wordt nog gewerkt aan de beleidsplannen voor het seizoen 2019/2020. Zodra deze zijn goedgekeurd door de ALV zijn ze hier terug te vinden.

Strategic plan 2017-2018

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert wekelijks over een verscheidenheid aan zaken gerelateerd aan zowel quidditch in Nederland als daarbuiten. In het kader van openheid stelt het QNL bestuur de notulen van deze vergaderingen ter beschikking.

Notulen met betrekking tot vertrouwelijke informatie – zoals informatie vanuit andere (quidditch) organisaties en persoonlijke informatie – zijn ingekort of verwijderd voor publicatie.

Notulen 2019 – 2020
3 september 2019 – Externe notulen
10 september 2019 – Externe notulen
17 september 2019 – Externe notulen

Notulen 2017 – 2018

Notulen 2018 – 2019

Voor notulen van vergaderingen van vorige seizoenen kan worden gemaild naar bestuur@quidditchnederland.nl.