De Flying Dutchmen

Neist ferskate kluptiims hat Nederlân ek in nasjonaal swurkbaltiim: de Flying Dutchmen.

De Flying Dutchmen spilen foar it earst op ynternasjonaal nivo op ’e European Games yn Sarteano, Italië, yn 2015. Sûnttiid hawwe sy elk jier meidien oan de European Games en World Cups. Yn 2017 die it tiim dêrneist ek mei oan in freonskiplik ynternasjonaal toernoai yn Odense, Denemarken, dêr’t se in 1e plak wisten te beheljen. Dizze simmer sil it nasjonaal tiim meidwaan oan ’e IQA European Games, hâlden op 29 en 30 juny yn Bamberg, Dútslân.

De Flying Dutchmen wurde stipe troch Hank Green syn An Absolutely Remarkable Thing.

Flying Dutchmen 2018 – foto Nick van Klaveren

De organisaasje foar it nasjonaal tiim stiet benammen ûnder lieding fan ’e folgjende persoanen:

Tiimstêf
Nick van Klaveren (coach) (Twentse Thestrals)
Jan-Tino Brethouwer (assistint-coach) (Twentse Thestrals)
Ernst de Schrijver (assistent-coach) (Rotterdam Ravens)
Lars van den Broek (tiimmanager) (Twentse Thestrals)
Yuri Vissers (assistint-tiimmanager) (Lumos Eindhoven)
Nicolas Volders (seleksje-adviseur) (Antwerpen Dodo’s, BE)

De tiimstêf fan foarich jier organisearren begjin 2018 in AMA (Ask Me Anything) op ’e Nederlânske subreddit r/thenetherlands, ûnder it account FlyingDutchmenQNL. Dy is hjir te finen. (De AMA befettet in mjuks fan Ingelske en Nederlânske fragen en antwurden.)

De seleksje foar it Europeesk kampioenskip is noch net bekend.

Eardere seizoenen

World Cup 2018

Tiimstêf
Haadcoach: Alexander Blass (Twentse Thestrals)
Assistint-coach: Nick van Klaveren (Dom Tower Dementors)
Tiimmanager: Marit Epskamp (Wageningen Werewolves)
Assistint-tiimmanager: Lars van den Broek (Twentse Thestrals)

De seleksje foar it wrâdkampioenskip 2018 bestie út ’e folgjende spilers:

Flying Dutchmen 2018 – Foto: Bruggeling Quidditch Photography

World Cup-seleksje 2018
Arjen van Assem (Rotterdam Ravens)
Anna Bakker (Rotterdam Ravens)
Finn den Boeft (Dom Tower Dementors)
Hanna Bouma (North Sea Nargles)
Grégoire Bourget (Rotterdam Ravens)
Jan-Tino Brethouwer (Twentse Thestrals)
Elise Chalcraft (Rotterdam Ravens)
Oscar van Engelen (North Sea Nargles)
Marit Epskamp (Wageningen Werewolves)
Linda Hooijschuur (Wageningen Werewolves)
Peter Hooijschuur (Twentse Thestrals)
Nick van Klaveren (Dom Tower Dementors)
Willem-Jan Kok (Wageningen Werewolves)
Wouter Lardinois (Twentse Thestrals)
Anke de Leeuw (Sheffield Squids, UK)
Maura Martens (Dom Tower Dementors)
Marie Repgen (Dom Tower Dementors)
Merel Reiche (Wageningen Werewolves)
Max van Veen (Dom Tower Dementors)
Yuri Visser (Lumos Eindhoven)
Bram Vries (North Sea Nargles)

Reserves
Lars van den Broek (Twentse Thestrals)
Laurent Lardenois (Lumos Eindhoven)
Boyd Heitink (Twentse Thestrals)
Cassandra Vogel (Wageningen Werewolves)

European Games 2017

Foar it seizoen 2016-2017 – dêr’t it nasjonaal tiim yn meidie oan de European Games yn Oslo, Noarwegen – bestie de nasjonale seleksje út de folgjende persoanen:

Tiimstêf
Haadcoach: Alexander Blass (Twentse Thestrals)
Assistint-coach: Nick van Klaveren (Dom Tower Dementors)
Tiimmanager: Marit Epskamp (Wageningen Werewolves)

Foto: Bruggeling Quidditch Photography

European Games-seleksje
Adrienne Robert-Vassy (Rotterdam Ravens)
Arjen van Assem (Rotterdam Ravens)
Bram Vries (North Sea Nargles)
Charlie Hölscher (North Sea Nargles)
Emrys Karlas (North Sea Nargles)
Finn Den Boeft (Dom Tower Dementors)
Hanna Bouma (North Sea Nargles)
Jan-Tino Brethouwer (Twentse Thestrals)
Lucy Nicholls (Loughborough Longshots Quidditch, UK)
Linda Hooijschuur (Wageningen Werewolves)
Marit Epskamp (Wageningen Werewolves)
Maura Martens (Dom Tower Dementors)
Max van Veen (Dom Tower Dementors)
Nick van Klaveren (Dom Tower Dementors)
Oscar van Engelen (North Sea Nargles)
Peter Hooijschuur (Twentse Thestrals)
Robert Van de Ven (Wageningen Werewolves)
Robin Mier (North Sea Nargles)
Ryan Pendavingh (Dom Tower Dementors)
Twan Elting (Wageningen Werewolves)
Willem-Jan Kok (Wageningen Werewolves)

European Games-reserves
Anna Bakker (Rotterdam Ravens)
Cassandra Ezra Vogel (Wageningen Werewolves)
Clio Plowman (Wageningen Werewolves)
Merel Reiche (Wageningen Werewolves)
Stan Faassen (Rotterdam Ravens)
Lars van den Broek (Twentse Thestrals)

Nasjonale seleksje
Annemieke Drost (Dom Tower Dementors)
Emma Labohm (Wageningen Werewolves)
Giang Le Hoang (Dom Tower Dementors)
Kristian Harry (Rotterdam Ravens)
Joël Huitema (North Sea Nargles)
Jerona van der Gevel (Rotterdam Ravens)
Robin Moscato (Wageningen Werewolves)
Thijs De S (North Sea Nargles)