Kompetitive tiims

Hjirûnder fynst in list mei de offisjele kompetitive tiims sa’t se registrearre binne by Quidditch Nederland

Dom Tower Dementors (Utert)

Oprjochte: augustus 2015
Foarsitter: Nick van Klaveren
Oanfierder: Juliane Schillinger
Coach: Nick van Klaveren
E-mail: domtowerdementors[at]gmail.com
Webside: domtowerdementors.wixsite.com

Lumos Eindhoven (Eindhoven)

Oprjochte: septimber 2017
Foarsitter: Lotte van Mierlo
Oanfierder: Yuri Vissers
Coach: Laurent Lardenois
E-mail: info@lumoseindhoven.nl
Webside: lumoseindhoven.nl

Rotterdam Ravens (Rotterdam)

Oprjochte: septimber 2016
Foarsitter: Jerona van der Gevel
Oanfierder: Jerona van der Gevel
Coach: Jerona van der Gevel, Arjen van Assem
E-mail: rotterdamravens[at]gmail.com
Webside: –

Twentse Thestrals (Ynskedee)

Oprjochte: jannewaris 2016
Foarsitter: Boyd Heitink
Oanfierder: Peter Hooijschuur
Coach: Alexander Blass
E-mail: info@twentsethestrals.nl
Webside: www.twentsethestrals.nl

Wageningen Werewolves (Wageningen)

Oprjochte: augustus 2014
Foarsitter: Marit Epskamp
Oanfierder: Willem-Jan Kok
Coach: Chula Bruggeling
E-mail: wageningenquidditch[at]gmail.com
Webside: quidditchwageningen.nl